İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Alım Hizmeti

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Hizmetleri İstanbul

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” kapsamında, yetkililer tarafından iş yerlerinin açılıp faaliyet göstermeleri için “İş yeri açma ve çalışma ruhsatı” verilmektedir. İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak esas ve usuller bu yönetmelikte belirtilmiştir.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatının veriliş amacı, faaliyeti sırasında çevresine biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek işletmeleri kontrol etmek ve olası risklere karşı önlem almalarını sağlamaktır.

İş yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı, bir iş yerinin faaliyetini sürdürmesi için alması gereken zorunlu belgelerden biridir. OSB sınırları içinde faaliyetlerini yürüten tesisler, Çalışma Ruhsatının alınmaması durumunda, OSB yönetimleri iş yerlerinin faaliyet göstermelerine izin vermemektedir.

Üretim tesisleri, fabrikalar, endüstriyel tesisleri, ticarethaneler, alışveriş mağazaları, yazıhaneler, dükkânlar ve tezgâhlar iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı almak zorunda olan bazı kuruluşlardandır. Her iş yeri için farklı ve detaylı belgeler ilgili idare tarafından talep edilmektedir. Bu belgeler, işletmenin bağlı olduğu bölgelere göre değişmektedir. Bu nedenle, belgelerin tam listesi için ilçe belediyelerinden öğrenilebilir. Evrakların tamamlanması ardından yapılan başvuruya istinaden, ruhsat ve denetim müdürlüğü tarafından yapılan yerinde incelemeyle eksiklik bulunmaması halinde ruhsat işlemi tamamlanır. İşletmeler ruhsatın alınmasıyla birlikte, faaliyetlerine başlayabilir.

Bilgi Çevre Danışmanlık Hizmetleri olarak;

  • İşyeri sınıfınızı belirleme aşamasında, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda incelemeler yaparak, faaliyetinizin hangi mensuba gireceği belirlenir,
  • Belirlenen mensuba ilişkin gerekli belgeleri tamamlanır,
  • İş yeri Açma ve Çalıştırma ruhsatının alınması için gerekli evrakların başvurusu ilgili yerlere yapılarak takibi sağlanır,
  • Ruhsat Dosyanızın tamamlanmasını ve ilgili kuruluşa başvuru yaparak en kısa sürede Çalışma Ruhsatınızın alınmasında destek olmaktayız.

Detaylı bilgi ve sorularınız için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

2021©copyright tbn web