Geçici Faaliyet Belgesi
Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) Nedir?, Hangi Sektörler Almalıdır, Geçici Faaliyet Belgesi Alan Firmalar İstanbul

Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) Nedir?

10 Eylül 2014 tarih 29115 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan işletmeler, faaliyette bulunabilmek için öncelikle Geçici Faaliyet Belgesi almalıdır.

Geçici Faaliyet Belgesi alan işletmeler belge tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi almak zorundadır.

Söz konusu yönetmeliğin her iki listesinde de iş kolları 10 sektör başlığında alt gruplara ayrılmış olup; üretim kapasitelerine,  ısıl güçlerine vb. faktörlere göre çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler Ek-1 listesine, çevreye kirletici etkisi olan işletmeler ise Ek-2 listesine atanmıştır.

Geçici Faaliyet Belgesi Alması Gereken Sektörler

 • Enerji Endüstrisi
 • Madencilik ve Yapı Malzemeleri Endüstrisi
 • Metal Endüstrisi
 • Kimya ve Petrokimya Endüstrisi
 • Yüzey Kaplama Endüstrisi
 • Orman Ürünleri ve Selüloz Tesisleri
 • Gıda Endüstrisi, Tarım ve Hayvancılık
 • Atık Yönetimi
 • Maddelerin Depolanması, Doldurma ve Boşaltılması
 • Diğer Tesisler şeklindedir.

Biz de Bilgi Çevre olarak Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin, Çevre İzin ve Lisansı alma sürecinde;

 • İşletmelerin gerekli şartları sağlamaları konusunda yönlendirmelerde bulunarak,
 • İşletmeler adına yetkili mercilerle yazışmalar yaparak,
 • Gerekli belgeleri temin etmeleri konusunda işletmeleri yönlendirerek,
 • İşletmede çalışan personele çevre ve atık yönetimi kapsamında eğitim düzenleyerek,
 • Süreçle ilgili aşamaların takibini yaparak hizmet vermekteyiz.

2022©copyright tbn web