Atık Yönetimi Danışmanlığı
Atık Yönetimi Danışmanlığı Bilgi Çevre Farkı İle

ATIK YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

ATIK YÖNETİMİ NEDİR?

Tehlikeli ve tehlikesiz tüm atıkların, çevre üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla, atık oluşumunun önlenmesi, kaynağında azaltılması, yeniden kullanılması, biriktirilmesi, geçici depolanması, geri dönüşümü, bertarafı gibi tüm süreçlerin yönetimi “Atık Yönetimi” olarak tanımlanmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması amacıyla, belirli ölçüt, şart ve özelliklerin belirtildiği “ Atık Yönetimi Yönetmeliği” 02 Nisan 2015 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır.

Atık Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre;

 • Atıkların kaynağında ayrıştırması doğru bir şekilde yapılmalı,
 • Geçici depolama alanları oluşturulmalı,
 • Atıkların bertarafı yönetmelik şartlarına uygun olarak yapılmalı,
 • Geri dönüşebilen atıkların yönetimi sağlanmalı,
 • Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlanmalı,
 • Atık beyan formları Bakanlığın çevrimiçi uygulaması üzerinden yapılmalıdır.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı Nedir?

İşletmelerde oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların türü ve miktarına bakılarak, 3 yıllık hazırlanan bir plandır. Geçmiş yılda oluşan atık türü ve miktarına bakılarak, 3 yıllık tahmini oluşabilecek atık miktarına göre, Bakanlığın yayınlamış olduğu formata uygun olarak plan hazırlanarak, İl Müdürlüğüne sunulur.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı Kimler Hazırlamalıdır?

Üretim faaliyeti gösteren tüm firmaların, faaliyeti sonucu oluşan tehlikeli – tehlikesiz tüm atıklarını içeren Endüstriyel Atık Yönetim planı hazırlaması zorunludur. Çevre lisansı uygulamasından Bakanlıkça muaf tutulan tesislerin atık yönetim planında miktar ve türe ilişkin bilgileri vermesi ve atık geri kazanımı, atık yönetimi ile ilgili mevzuat hükümlerine uyması gerekmektedir.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı Geçerlilik Süresi Nedir?

Endüstriyel Atık Yönetim Planı, İl Müdürlüğü tarafından onay tarihi itibariyle 3 yıl geçerlidir.

Endüstriyel Atık Yönetim Planı Ne Zaman Yenilenmelidir?

Onaylı Endüstriyel Atık Yönetim Planında bir değişiklik olması halinde, güncel planın hazırlanarak 1 (bir) ay içerisinde yenilenerek İl Müdürlüğüne sunulması, onaylanmış planın devam ettirilebilmesi için, geçerlilik süresi bitiminden 3 (üç) ay önce, Endüstriyel Atık Yönetim Planı, İl Müdürlüğüne sunulmalıdır.

Bilgi Çevre Danışmanlık Hizmetleri olarak;

 • İşletmenin Atık Yönetimi Yönetmeliği şartlarına uygunluğu kontrol edilerek, yönlendirmelerle mevzuata uyumunu sağlamak,
 • Oluşabilecek, tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için doküman hazırlamak,
 • Gerek olması halinde atık analizleri için akredite laboratuvarlarla iletişim kurmak,
 • Atık yönetimi ile ilgili prosedürler oluşturmak,
 • Atık bertarafı ile ilgili yöntemler belirlenerek, bertaraf firmalarının belirlenmesi konusunda destek vermek,
 • Beyan dönemlerinde, Tehlikeli-Tehlikesiz atık beyanını Bakanlığın çevrimiçi sistemi üzerinden tamamlamak,
 • Endüstriyel Atık Yönetim planı hazırlamak ve İl Müdürlüğüne sunmak,
 • Periyodik denetimlerle, işletmenin çevresel tüm süreçlerde sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Mevzuat değişiklikleri hakkında firma yetkilisini bilgilendirmek,
 • Gerekli, Çevre Bilinci, Atık Yönetimi ve Sıfır Atık eğitimleri uzman mühendislerimiz tarafından verilmektedir.

Siz de profesyonel iş çözümlerimizden yararlanmak ve çözüm ortağımız olmak için bize ulaşın.

2022©copyright tbn web