Dip Tarama Çevresel Yönetim Planı
Dip Tarama Faaliyetlerinde Firmaların Uyması Gereken Zorunlu Kurallar

14 Ocak 2020 tarih ve 31008 sayılı Resmi Gazete ’de “Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği” yayımlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikte deniz ve kıyı alanlarında, nehir ağızlarında gerçekleştirilecek dip tarama faaliyetlerinde çevresel yönetimin sağlanması, dip tarama faaliyetleri sonucunda açığa çıkan dip malzemelerinin faydalı kullanımıyla, bu malzemelerin çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertarafı veya denize boşaltılması ile ilgili usul ve esaslar belirlenmektedir.

Dip tarama faaliyeti ile boşaltım faaliyeti gerçekleştirmek isteyen faaliyet sahipleri, yönetmelik kapsamında Dip Tarama Çevresel Yönetim Planı hazırlayarak ilgili idareye sunmaları gerekmektedir. Bu Plan, dip tarama faaliyeti, boşaltım alanı, uygun ekipmanlar, teknoloji ve metoda ilişkin bilgiler içermelidir.

Dip Tarama Çevresel Yönetim Planı; dip tarama ve boşaltım konularında bakanlık tarafından düzenlenen eğitimi almış ve başarıyla tamamlamış Çevre Danışmanlık Firmalarına bağlı kişiler tarafından hazırlanmaktadır.

İdareye sunulan Dip Tarama Çevresel Yönetim Planı incelenerek uygun bulunması halinde Uygunluk Belgesi verilir.

Uygunluk belgesi verilen faaliyet sahibi tarafından, faaliyet sonucu oluşan dip malzemelerinin boşaltıldığı alanlarda olası değişikliklerin tespiti için yönetmelik ekinde yer alan tabloda tanımlanan parametreler kapsamında izleme çalışmaları yapılmaktadır.  Bu izleme çalışmaları neticesinde İzleme Raporları hazırlanarak ilgili idareye sunulur.

İzleme Raporları dip tarama ve boşaltım konularında bakanlık tarafından yetkilendirilen bilimsel kurum/kuruluşların düzenlediği eğitimi almış ve başarıyla tamamlamış Çevre Görevlileri veya yine bu eğitimi almış Çevre Danışmanlık Firmalarına bağlı kişiler tarafından hazırlanmaktadır.

Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşu olarak BİLGİ ÇEVRE, çevre mevzuatlarına hâkim, müşterilerine çevre konusunda çözüm önerileri sunabilen ve alanlarında uzman mühendis kadrosu ile sizlere hizmet vermektedir.

Sorularınız için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

2022©copyright tbn web