KDU Uzmanlığı
Kimyasal Değerlendirme Uzmanı/Uzmanlığı Nedir?

KİMYASAL DEĞERLENDİRME UZMANLIĞI

REACH & KKDİK NEDİR?

Kimyasalların, insan sağlığı ve çevre üzerindeki zararlı etkileri, tüm dünyaca bilinmektedir. Bu sebeple, kimyasallarla ilgili en kapsamlı mevzuat, 1 Haziran 2007 tarihinde Avrupa Birliği tarafından yayınlanan, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) tüzüğüdür.

Avrupa Birliğinin yayınlamış olduğu REACH tüzüğü, maddelerin Avrupa piyasasına arzına, kimyasalların imalatına, karışım, eşya içinde piyasaya arzına veya kullanımına; kayıt, değerlendirme, izin, bildirim ve kısıtlama gibi yükümlülükler getirilmiştir.

2008 yılında yürürlüğe giren REACH yönetmeliğinin ardından, Türkiye’ de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, AB uyum süreci kapsamında, 23 Haziran 2017 tarih ve 30105 sayılı resmi gazete’ de KİMYASALLARIN KAYDI, DEĞERLENDİRİLMESİ, İZNİ VE KISITLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (KKDİK) yayınlanmıştır. Bu yönetmelikle birlikte, AB piyasasına getirilen, yükümlülükler, Türkiye piyasasına uyarlanarak uygulanacaktır.

KİMLER KKDİK YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDADIR?

KKDİK yönetmeliğine göre, madde imalatı yapanlar, Türkiye pazarına giren ürünleri piyasaya sürenler, maddeyi sadece kendi halinde, karışım içinde veya eşya içinde kullananlar ve karışımları piyasaya arz edenler bu yönetmelik kapsamında değerlendirilmektedir.

KKDİK YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ ROLLER NELERDİR?

KKDİK yönetmeliği kapsamında, ithalatçı, imalatçı, alt kullanıcı, tek temsilci, 3. Taraf temsilcisi gibi roller ve bu rollere bağlı belli başlı yükümlülükler bulunmaktadır.

KKDİK YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KİMLERİN KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNUYOR?

Türkiye sınırları içinde 1 tondan fazla kimyasal madde üreten ya da ithal eden bir firma olmanız halinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kimyasal Kayıt Sistemi üzerinden bu maddeleri kayıt ettirme yükümlülüğünüz bulunmaktadır.

KAYITLAR HANGİ TARİHLER ARALIĞINDADIR?

Kimyasal madde kayıtları, iki aşamalı gerçekleşmektedir. Birinci aşama ön-kayıt işlemleri olup, Maddelerin Kimyasal Kayıt Sistemi üzerinden Ön-MBDF’ leri  (Madde Bilgi Değişim Formu) Bakanlığa bildirilir. Ön kayıt işlemleri için son tarih 31.12.2020 ‘dir. Bu tarihe kadar Ön kayıt işlemlerinin sistem üzerinden tamamlanması gerekmektedir. İkinci aşama olarak ise, Ön kaydı tamamlanan maddelerin asıl kayıt dosyaları, 01.01.2021 – 31.12.2023 tarihleri arasında Kimyasal Değerlendirme Uzmanları tarafından hazırlanarak, Bakanlığa sunulur.

KİMYASALLARIN KAYDI İÇİN KAYIT ÜCRETİLERİ NELERDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi tarafından,  kayıt, kayıt güncelleme, bilginin halkın erişimine açılmaması konusundaki talep, ürün ve süreç odaklı Ar-Ge bildirimlerine ilişkin ücretlerin belirtildiği birim fiyat listesi 2021 yılının başlarında yayınlanmıştır. İzin hükümleri 2023 itibariyle yürürlüğe gireceği için, izin sürecine ilişkin ücretler daha sonra belirlenecektir.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Güncel Kayıt Ücretleri Hakkında Bilgi Almak İçin Bize Ulaşın.

Ayrıca, KOBİ’ler için azaltılmış ücretler, indirimli ücretler, tonaj aralığının güncellenmesi için standart ücretler vb. 2021 yılı birim fiyat listesinde yer almaktadır. Listenin tamamına ulaşmak ve indirmek için tıklayınız. Kayıtlarla ilgili belirlenen Bakanlık duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.                                                                                

KKDİK Kapsamında Hizmetlerimiz;

  • Firmanın KKDİK yönetmeliği kapsamındaki rolü belirlenerek, yükümlülükleri hakkında bilgilendirme
  • Kısıtlı, kapsam dışı ya da kapsam dâhilindeki maddeler belirlenir
  • Kapsamda olan maddelerin ön-kayıtlarının yapılması
  • Tüm madde katılımcılarıyla olan konsorsiyum faaliyetlerinin takibi
  • Kayıt dosyasının hazırlanması
  • Kayıt edilen maddeler için danışmanlık hizmeti

Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarımızdan konuyla destek alabilir, sorularınız ile ilgili iletişime geçebilirsiniz.

2022©copyright tbn web