SEA Bildirimi
Sea Bildirimi Hangi Sektörleri Kapsar? Zorunlu mudur?

SEA (CLP) UYUM SÜRECİ

CLP AÇILIMI VE AMACI NEDİR?

Kimyasalların, insan ve çevre üzerindeki zararlı etkileri, meydana gelebilecek kazalar sonucu uzun yıllar etkisini görebileceğimiz çevresel tahribatlar, tüm dünya tarafından bilinmektedir. Bu kapsamda, alınabilecek önlemlerden biri olan CLP Tüzüğü, EC/1272/2008 sayılı Avrupa Parlementosu ve Konseyi Kararı ile 30 Aralık 2008 tarihinde yayımlanmış ve 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Peki, belirtilen CLP’nin açılımı nedir? CLP, Classification, labelling and packaging kısaltması olarak bilinmektedir. Amacı ise, Kimyasal maddelerin, çevre üzerinde yaratacağı olumsuz etkilere karşı koruma sağlamak için, maddenin serbest dolaşıma katılırken, sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlamayla ilgili teknik usul ve esaslara uygunluğunu düzenlemektir.

SEA NEDİR?

Ülkemizde ise AB uyum sürecinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı CLP tüzüğünü Türkiye şartlarına uyarlayarak, 11 Aralık 2013 tarihinde “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliği” (SEA) yayınlamıştır.

SEA BİLDİRİMİ KİMLERİ KAPSAR VE NE GİBİ YÜKÜMLÜLÜKLER BULUNMAKTADIR?

SEA Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi, üretici, ithalatçı, alt kullanıcı ve dağıtıcı için bazı yükümlülükleri de beraberinde getirmektedir. Piyasaya sürülen madde ve karışımların sınıflandırılması, zararlı maddelerin etiketlenmesi ve ambalajlanması, bildirimlerinin yapılması ve güvenlik bilgi formlarının hazırlanması gibi mevzuat hükümleri, işletmeler tarafından yerine getirilmelidir.   

SEA Uyum Süreçlerinde; Bilgi Çevre Danışmanlık Hizmetleri olarak, tüm mevzuat gerekliliklerinin yerine getirilmesi adına sizlere destek olmakta ve yükümlülükleriniz hakkında bilgilendirme sağlamaktayız.

Detaylı bilgi ve sorularınız için uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

2022©copyright tbn web