Arıtma Tesisi Projelendirme
Su ve Atıksu Arıtma Sistemlerinde Profesyonel Çözümler

Arıtma Tesisi Projelendirilmesi

Ülkemizde artan nüfusla birlikte içme suyu ihtiyacı, evsel ve endüstriyel atık su miktarı artmaktadır. Bu nedenle içme suyunun güvenilir olması, atık suların doğaya zarar vermeyecek şekilde deşarjı veya yeniden kullanımı hususunda arıtma tesislerine olan ihtiyaç artmıştır.

Bilgi Çevre olarak deneyimli Çevre Mühendislerinden oluşan ekibimizle, ülkemizdeki arıtma tesisi ihtiyacının karşılanması amacıyla hizmet vermekteyiz.

Arıtma Tesisi Projelendirme kapsamında izlediğimiz adımlar;

 • Topografik durum, çevresel etkiler ve atıksuların toplama ve arıtma ekonomisi göz önünde tutularak, Kurulacak tesisin yeri seçilir.
 • Başlıca kirletici parametreleri: BOİ5, KOİ, AKM, pH, TKN, Toplam Fosfor, zehirli kimyasallar vb. alınarak tasarım debisi ve su/atıksu karakteristiği belirlenir
 • Yasal çerçevede ilgili yönetmeliklerle çıkış suyu standartları limit değerleri seçilir.
 • Laboratuvarımızda deneylerle arıtılabilirlik çalışmaları yapılır, arıtma proses seçenekleri değerlendirilerek en uygun ve en verimli arıtma yöntemi seçilir.
 • Projeye uygun ekipman seçeneklerini değerlendirilir. Bu aşamada dünya teknolojisini takip ederek, en yenilikçi ve uygulanabilir çözümleri sizlere sunmaktayız.
 • Tesisin yerleşimi yapılarak hidrolik profili çizilir. Tesis yerleşimi olabildiğince cazibeli veya minimum terfi enerjisi ile akımın sağlanabileceği şekilde olmasına dikkat edilir.
 • Enerjinin çok değerli olduğu dünyamızda enerji verimliliği tedbirleri dikkate alınarak ve kimyasal kullanımını en aza indirerek, düşük maliyetli ve çevreci çözümler sunarak, arıtmada yüksek verimler elde etmeyi amaçlamaktayız.
 • Tesisin öngörülen hizmet ömrü boyunca, yatırım, işletme/bakım ve diğer maliyetleri mühendislik ekonomisi yöntemleriyle hesaplayarak, mevcut tesis verileriyle kıyaslamaktayız.
 • Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği kapsamındaki süreciniz yürütülerek, ÇED belgeniz tarafımızca temin edilir.
 • Tasarlanan projenin inşaatı, montajı ve kurulumu yapılır. 
 • Tesis tarafımızca işletmeye alınır.
 • İşletmeye alınan tesiste, ilgili personellere gerekli eğitimleri verilerek, tesisin doğru ve verimli şekilde çalışması sağlanır.

Günümüze kadar birçok arıtma tesisinde, projelendirmesinden işletmeye alınmasına kadar her aşamada yer almış olup, halen de kurmuş olduğumuz tesislere her konuda destek vermekteyiz.

Arıtma Tesislerinde çok çeşitli teknolojiler kullanılmaktadır. Firmamızda uzmanlaştığımız arıtma teknolojileri,

Fiziksel Arıtma

 • Izgaralar/Elekler
 • Dengeleme Havuzları
 • Flotasyon Sistemleri
 • Çökeltme Havuzları
 • Kum Tutucular
 • Yağ Giderme Sistemleri

Kimyasal Arıtma

 • Kimyasal Oksidasyon
 • Kimyasal Çöktürme
 • Nötralizasyon
 • Koagülasyon
 • Flokülasyon

Biyolojik Arıtma Sistemleri

 • Havalı Arıtma Sistemleri
 • Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Sistemleri
 • Ardışık Kesikli Biyolojik Arıtma Sistemleri
 • Stabilizasyon Havuzları
 • Havalandırmalı Lagünler
 • Membran Biyoreaktörler (MBR)
 • Hareketli Yataklı Biyolojik Reaktörler (MBBR)
 • Sabit Yataklı Biyolojik Arıtma Sistemleri
 • Biyofilm Sistemleri

Çamur Arıtma Sistemleri

 • Çamur Yoğunlaştırma
 • Çamur Stabilizasyonu
 • Çamur Sususlaştırma

İleri Arıtma Sistemleri

 • Dezenfeksiyon
 • Filtrasyon Sistemleri (Ters Osmos / Mikrofiltrasyon / Ultrafiltrasyon / Nanofiltrasyon)
 • Çamur Arıtma Sistemleri
 • Fosfor Giderimi
 • Azot Giderimi
 • İyon Değiştirme

Hizmet kalitemiz, güvenilir kadromuz, sayısız tecrübemiz ve çevreye gösterdiğimiz hassasiyetle ihtiyaçlarınız doğrultusunda sizlere yardımcı olmak, bu alanda size yol göstermek için Bilgi Çevre olarak her zaman yanınızdayız.

2021©copyright tbn web