SDS Bildirimi
Güvenlik Bilgi Formu Bildirim Sistemi (SDS) Hizmetleri

GÜVENLİK BİLGİ FORMU (SDS)

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEDİR?

İnsan sağlığı ve çevre üzerinde meydana gelebilecek olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için, olmazsa olmaz bir doküman olan Güvenlik Bilgi Formları, işletmelerin kullandığı herhangi bir madde veya karışımın reçetesi olarak bilinmektedir.

Uluslararası kabul görmüş bir formata sahip olmakla birlikte, kimyasal için zararlılık tanımlaması, içeriği, ilk yardım önlemleri, yangınla mücadele, kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler, bertaraf etme, taşımacılık bilgisi gibi içeriğinde, 16 ana, 48 alt başlık bulunmaktadır.

SDS HAZIRLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KİME AİTTİR?

Yurt içinde üretilen kimyasalların SDS’leri, üretici firma tarafından hazırlanmalı ya da hazırlatılmalıdır. İthal edilen bir kimyasal için de ithalatçı, kimyasalı piyasaya arz etmeden önce SDS ‘ini temin etmelidir.

SDS HANGİ DİLDE HAZIRLANMALIDIR?

Kimyasal madde üreticisi, piyasaya sürmüş olduğu kimyasalların kullanıcılarına, uygun güvenlik bilgisinin iletilmesi için, Türkçe MSDS temin etmek zorundadır. Farklı dillerde temin edilen Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının sadece Türkçe’ ye çevrilerek ülke sınırları içinde kullanımı kabul edilmemektedir. SDS’ler, 13 Aralık 2014 tarihinde yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” kapsamında da belirtildiği gibi, Türkiye şartları ve mevzuatları göz önünde bulundurularak uygun formatta hazırlanmalıdır.

KİMLER TARAFINDAN HAZIRLANABİLİR?

Yönetmelik şartlarını sağlayan, eğitim almış sertifika sahibi uzmanlar tarafından SDS’ler hazırlanabilmektedir.

NE ZAMAN GÜNCELLENMELİDİR?

13 Aralık 2014 tarihinden önce hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formları, “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” kapsamında güncellenmelidir. Ancak, bu yönetmelik kapsamında hazırlanan SDS’ler 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olacak, bu tarihten sonra “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” e uygun şekilde revize edilmesi gerekecektir. Ayrıca, imal ya da ithal edilen madde veya karışımın bileşiminde, zararlılık etkilerinde, kullanım alanında vb. bir değişiklik olması halinde SDS revize edilmelidir.

SDS BULUNDURMAMANIN YASAL YAPTIRIMI VAR MI?

Bahsettiğimiz gibi, yönetmelikte belirtilen şartlara uygun, ithal edilen ya da üretilen kimyasallar için Güvenlik Bilgi Formu bulundurmayan ya da hatalı bilgilerin yer aldığı Güvenlik Bilgi Formları için işletmelere, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari ve cezai yaptırımlar uygulanabilmektedir.

Bilgi Çevre Danışmanlık Hizmetleri olarak, SDS/TDS/GBF Hazırlanması Kapsamında Biz Neler Yapıyoruz?

Profesyonel Kimyasal Değerlendirme Uzmanlarımız ile tüm süreçte sizleri bilgilendirerek, Güvenlik Bilgi Formunun hazırlanması, uygunluğunun kontrolü, yurtdışında kullanılması halinde, farklı dillerde hazırlanması konularında firmanıza destek olmaktayız.

Detaylı bilgi için bize ulaşın.

2022©copyright tbn web