Sıkça Sorulan Sorular

Hizmetlerimiz Hakkında Merak Ettiğiniz Tüm Bilgiler Burada!

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürün/eşya/malzemelerin ithal edilmesi / yurt içinde piyasaya arz edilmesi ile oluşan beyan ve ödeme yükümlülüğüdür. 

Çevre Kanunu’nun Ek-1 listesinde yer alan ürün/eşya/malzemeleri yurt içinde piyasaya arz edenler (piyasaya sürenler) ve/veya ithal (ithalatçılar) edenler Geri Kazanım katılım Payı beyannamesi vererek ödemesini gerçekleştirir.

Piyasaya süren: Bir ürün/eşya/malzemeyi tedarik ederek veya üreterek kendi adı/ticari markasını kullanarak piyasaya arzını sağlayan gerçek/tüzel kişilerdir.
İthalatçı: Bir ürün/eşya/malzemeyi kendi nam ve hesabına millileştirerek serbest dolaşıma sokulmak sureti ile ithal eden gerçek/ tüzel kişilerdir. 
Tedarikçi: Bir ürün/eşya/malzemeyi başkası adına temin eden/üreten gerçek/tüzel kişilerdir.
Satış Noktaları: ambalajsız ürünlerin ambalajlanarak piyasaya arz edilmesini sağlayan veya ambalajlama işlemini yapan gerçek ve tüzel kişilerdir. Satış noktaları kendi adı ve/veya ticari markasıyla satışa sundukları ambalajlı ürünler için piyasaya süren konumunda yer alır.

Çevre Kanunu’nun ek-1 listesinde yer alan bitkisel yağların piyasaya sürülmesi halinde beyan yapılır ve geri kazanım katılım payı tahsil edilir. Bu bitkisel yağların birincil
ambalajlarından beyan alınır ancak geri kazanım katılım payı tahsil edilmez. Bitkisel yağların, Çevre Kanun’unun ek-1 listesinde yer alan ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması halinde, hammadde olarak tedarik edilen bu ürünlerin üreticisi/ithalatçısı tarafından beyan yapılır, ancak geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.

Bitkisel yağların GEKAP beyannamesi için ağırlığının hesaplanmasında; ambalaj vb. ağırlıkları (bitkisel yağın içinde olduğu şişe, teneke, kapak vb.) ürün ağırlığına dahil
edilmez. Bitkisel yağların birincil ambalajları haricindeki diğer ambalajları (ikincil ambalaj/grup ambalajı, üçüncül ambalaj/nakliye ambalajı/dış ambalaj vb.) için geri kazın katılım payı beyanı verilerek ödemesi yapılır.

Bu ambalajlar için oluşacak GEKAP hesabında kullanılan ambalajların tüm bileşenleri ayrı ayrı malzeme cinsine göre (plastik, metal, kâğıt, ahşap vb.) hesaplanır

2022©copyright tbn web