BEKRA
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Hakkında

BEKRA III KAPSAM BELİRLEME HİZMETİ

Seveso / Bekra Nedir?

İtalya’nın Seveso kentinde, kimyasal üretim fabrikasında meydana gelen endüstriyel kaza sonucu AB tarafından Seveso Direktifi yayınlanmıştır. Bu direktifle birlikte, tehlikeli maddeler içeren büyük kaza risklerinin azaltılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda ülkemizde de olası büyük endüstriyel kazaların önüne geçmek, önüne geçilemediği durumlarda insan ve çevreye olabilecek zararın en aza indirilmesi amacıyla, “BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” (BEKRA) 2 Mart 2019 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanmıştır.

Kimler Yönetmelik Kapsamındadır?

Kimlerin bu yönetmelik kapsamında yükümlülükleri bulunduğuna bakacak olursak, tehlikeli madde ve karışımlarını depolayan tüm işletmeler, bu yönetmelik kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çevrimiçi sistemi üzerinden depoladığı kimyasalları bildirmekle yükümlüdür.

İşletmede depolanan kimyasallara ve miktarına bağlı olarak, kapsam dışı, alt seviyeli kuruluş ya da üst seviyeli kuruluş olarak sınıflandırma yapılır. Belirlenen sınıflandırmaya bağlı olarak, yönetmelik yükümlülükleri yerine getirilmelidir.

Bilgi Çevre Danışmanlık Hizmetleri olarak, kuruluş kapsamının belirlenmesi amacıyla uzman ekimiz tarafından, zararlılık sınıflandırması kontrolü sağlanarak, dokümantasyon çalışması yapılmaktadır. Sonrasında, kimyasallara ait tablo oluşturulur ve toplama kuralına uygun hesaplama yapılır.

Hesaplamanın tamamlanmasıyla birlikte, Bakanlığın çevrimiçi uygulaması olan BEKRA sistemi üzerinden bildirim tamamlanır. Konuyla ilgili uzman ekimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

2022©copyright tbn web