Su ve Atıksu Arıtılabilirlik Çalışmaları
En Modern Su ve Atıksu Arıtılabilirlik Teknojileri İle Fark Yaratın

Su ve Atıksu Arıtılabilirlik Çalışmaları

Arıtılabilirlik çalışmaları;

Su/Atık suyun karakterini belirlemek,

Deşarj standartlarını sağlamak için en uygun arıtma metodunu seçmek,

Arıtma tesislerinin daha verimli çalışabilmesini sağlayabilmek,

Arıtma tesislerindeki mevcut problemleri laboratuvarımızda deneysel çalışmalar yaparak çözüme kavuşturmak amaçları ile yapılmaktadır.

Atıksu karakteristikleri(KOİ, BOİ, AKM, TKN, Yağ-gres, pH vb.), debi ve atıksuyun kimyasal özellikleri ile ifade edilmekte olup, evsel, endüstriyel ve ticari olarak su kullanımına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Her atık su bir veya birden çok yöntem ve prosesle arıtılabilmektedir.

Proses seçiminde;

  • Prosesin karmaşık olmaması ve kolay işletilebilmesi,
  • Ekipman ve alan yeterliliği,
  • Enerji ihtiyacı,
  • Tesisin yatırım ve işletme maliyetlerinin optimum düzeyde olması,
  • Çamur miktarı ve çamur uzaklaştırma maliyeti,
  • Seçilen prosesin, çıkış suyu kalitesinde istenen standartları sağlaması,
  • Seçilen prosesin, zaman içerisinde su kalitesinde ve debide oluşabilecek salınımlara cevap verebilmesi gibi hususlar dikkate alınmaktadır.

Arıtılmış suları;

  • Yüzeysel sulara deşarjı halinde, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği veya Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği evsel veya endüstriyel atıksu deşarj limitleri,
  • Zirai sulamada olarak kullanımı halinde, Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Bölüm 7’de yer alan sulama suları için öngörülen kalite kriterleri,
  • Sahil sularına deşarjı halinde ise Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği deşarj limitleri esas alınmaktadır. 

2022©copyright tbn web