Güvenlik Bilgi Formu
MSDS Güvenlik Formu Hazırlama, Güvenlik Bilgi Formu Hazırlayan Firmalar  İstanbul

MSDS Güvenlik Formu

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI tarafından yürütmesi yapılan ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK'e  göre ;

Piyasaya arz edilen kimyasalların, zararlı maddelerin ve karışımların insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrol ve gözetimi sağlamak üzere msds güvenlik bilgi formlarının hazırlanması gerekmektedir.  

BİLGİ ÇEVRE DANIŞMANLIK olarak uzman kadromuz ile ihtiyacınız olan GÜVENLİK BİLGİ FORMLARINIZI kısa sürede hazırlamaktayız.

Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanmasında Ürün ile İlgili

a) Maddenin/Karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

b) Zararlılık tanımlanması

c) Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

ç) İlk yardım önlemleri

d) Yangınla mücadele önlemleri

e) Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler

f) Elleçleme ve depolama

g) Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

ğ) Fiziksel ve kimyasal özellikler

h) Kararlılık ve tepkime

ı) Toksikolojik bilgiler

i) Ekolojik bilgiler

j) Bertaraf etme bilgileri

k) Taşımacılık bilgisi

l) Mevzuat bilgisi

m) Diğer bilgiler.

Olması gerekmektedir.

Detaylar için linke tıklayabilirsiniz..

Bilgi Çevre Danışmanlık,  MSDS Güvenlik Bilgi Formu ve MSDS formu hazırlama işlemlerinizi firmanız adına uzman ekibi ile yasal mevzuata göre düzenler. İhtiyaç duyabileceğiniz her alanda profesyonel iş çözümlerimiz için bizimle iletişimegeçebilirsiniz..

2022©copyright tbn web