ÇED Danışmanlık
İstanbulda Hizmet Veren ÇED Raporu - Çevresel Etki Değerlendirmesi Firmaları ve Şirketleri

Çevresel etki değerlendirmesi

Ormanların düşünülmeden katledildiği, sulak alanların kurutulduğu, hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığı ülkemizde çevreye verilen zararları önlemek veya mümkün olduğunca azaltmak adına bazı önlemler alınması gerekmektedir. Çevresel Etki Değerlendirmesi, bu amaçla hazırlanan, çevreye olumsuz etkisi çok büyük olan projelerin hayata geçirilmesini önleyen önemli bir adımdır.

Çed Raporu

25 Kasım 2014 tarih 29186 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine tabi projeler “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

Peki hangi projeler Çevresel Etki Değerlendirmesine tabidir?

  • Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin Ek-1 listesinde yer alan projeler,
  • “ÇED Gereklidir” kararı verilen projeler,
  • Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi Ek-1 listesinde belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projeler.

Bilgi Çevre, bu süreçte işletmelerin çevreye verebileceği olumlu-olumsuz etkileri belirleyerek, olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için çözüm önerilerinde bulunarak, bu kapsamda da Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ve Proje Tanıtım Dosyalarını hazırlamakla beraber, söz konusu işletmeye dair karar aşamasını takip ederek hizmette bulunmaktadır.

Firmamız Proje Tanıtım Dosyası ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası hazırlama yetki belgesine sahiptir.

2021©copyright tbn web