Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik
Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik 2021 - Sıfır Atık Belgesi Alan Firmalar
Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı!

09 Ekim 2021 tarih ve 31623 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Kapsamında; Eklenen/Değiştirilen Maddeler Şu Şekildedir.

Yönetmeliğin 4. Maddesine aşağıda belirtilen Ajans, Mobil Atık Getirme Merkezi ve Satış Noktası gibi tanımlamalar eklenmiştir.

Ajans: Türkiye Çevre Ajansını,

Mobil atık getirme merkezi: Belirli süreler içerisinde farklı noktalara hizmet vermek amacıyla kullanılan gerektiğinde yeri değiştirilebilen taşınabilir özellikte, farklı tür atıkları ayrı ayrı toplamak amacıyla birden fazla biriktirme ekipmanının birlikte bulunduğu atık toplama noktasını ve/veya atık getirme merkezine bağlı olarak kullanılan atık toplama taşıtlarını,

Satış noktası: 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (y) bendinde tanımlanan yerlerdir.

Yönetmeliğin 5. Maddesinde genel olarak;

 • Oluşan atıkların yönetmelik ekinde belirtilen şartlara uygun olarak, kaynağında ayrıştırılması, karıştırılmadan en az ikili sistemle biriktirilmesi ve geçici depolanması,
 • Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında biriktirilen atıkların, Bakanlıktan geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almış atık işleme tesislerinde işlenmesi,
 • Evlerden kaynaklanan atık ilaçların, ilaç satışı yapılan yerler ile İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planında toplama noktası olarak belirlenen diğer toplama noktalarında ve atık getirme merkezlerinde toplanması,
 • Atık ilaç biriktirme ekipmanları ilaç satışı yapılan yerler ve toplama noktalarınca temin edildiği,
 • Evlerden kaynaklanan atık ilaçların yönetiminin mahalli idareler tarafından sağlandığı belirtilmiştir.

 

Sıfır Atık Bildirimi Ne Zaman Yapılacak?

Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında, toplanan atıklara ilişkin aylık bilgilerin, takip eden ayın on beşine kadar sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirilmesi ve her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgilerin veri kontrollerinin tamamlanması, bildirime esas bilgi ve belgelerin muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü olanlar ile sistemi gönüllü olarak kurmak isteyenler, Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesinin sağlanması için danışmanlık hizmeti alabilirler.

Bina ve yerleşkelerin, sıfır atık yönetim sistemini kurarak EK-1’de yer alan uygulama takvimi doğrultusunda sıfır atık belgesi almaları zorunludur.

Sıfır atık yönetim sistemini kurarak belge alanlar, türlerine göre kaynağında ayrı biriktirdikleri atıklarını, sıfır atık belgesini alan mahalli idarelerin toplama sistemine veya Bakanlıktan geçici faaliyet belgesi/çevre lisansı almış atık işleme tesislerine geri kazanımı sağlanmak üzere verirler.

Uygulama takviminde yer almayan site, apartman ve villa tipi müstakil konutlar tarafından Ek-5’teki geri kazanılabilir kağıt, cam, metal, plastik atıkların diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi için geri kazanılabilir atık miktarı kapasitesine uygun hacimde bir adet konteyner veya benzeri biriktirme ekipmanı bulundurulması zorunludur.

Biriktirme ekipmanının temini ve bulundurulmasında belediye ile işbirliği yapılabilir ve/veya diğer bina veya yerleşkeler ile ortak hareket edilebilir.

Atık ilaçların toplanması için kullanılacak biriktirme ekipmanları için beyaz renk kullanılır; bu ekipmanlar paslanmaz metal veya yüksek yoğunluklu plastik malzemeden yapılmış, kapaklı, kapakları kilitlenir, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasar görmesine veya delinmesine yol açabilecek keskin kenarları olmayan, yüklenmesi kolay, içerisine atık atıldıktan sonra tekrar alınmasına imkân vermeyecek şekilde teşkil edilir ve üzerinde “Atık İlaç” ibaresi bulunur.

EK-4’te yer alan kriterlerin sağlanarak gümüş, altın veya platin nitelikli sıfır atık belgesi alınabilmesi için (a) ve (b) bentlerinde tanımlanan ekipmanlara ilave olarak biyo-bozunur atıklar için kahverengi olmak üzere asgari üçlü toplama sistemi kurulur.

Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında yerleştirilen biriktirme ekipmanlarında, atık getirme merkezlerinde ve toplama/taşıma araçlarında sıfır atık logosu kullanılır. Ayrıca toplama/taşıma araçlarında “Sıfır Atık Toplama Aracı” ibaresi bulunur.

Zincir marketler ile 400 m2 ve üzeri kapalı satış alanına sahip satış noktaları, tüketiciler tarafından getirilen tehlikesiz nitelikteki kâğıt, cam, metal, plastik atıklar ile satışı yapılması durumunda pil, elektrikli küçük ev aletleri veya tekstil atıklarının ayrı olarak biriktirilmesi için rahatlıkla görülebilecek ve erişilebilecek yerlerde toplama noktaları oluşturmakla, çevre ve insan sağlığına yönelik tedbirleri almakla yükümlüdür.

Temel seviyede sıfır atık belgesine sahip yerlerden;

 • İl belediyeleri ve nüfusu elli binin üzerindeki ilçe belediyeleri,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Alışveriş merkezleri,
 • Havalimanları,
 • Limanlar,
 • 250 oda ve üstü konaklama kapasiteli işletmeler,
 • Zincir marketler ile üniversiteler

gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesini almakla yükümlüdür.

Temel seviyede sıfır atık belgesine sahip diğer yerler ise talep etmeleri halinde gümüş, altın ve platin sıfır atık belgesi için başvuruda bulunabilirler.

 Gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesi için temel seviyedeki sıfır atık belgesinin alınmasını takip eden yirmi dört aylık süre sonunda, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, EK-4 doğrultusunda belirlenen puanlama kriterlerine esas bilgi ve belgelerle müracaat edilir.

Sıfır Atık Yönetmeliği EK-1’inde yer alan “ Bina ve Yerleşkeler İçin Uygulama Takvimi” bölümündeki 3 üncü ve 4 üncü Grup satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3. GRUP

 • Alışveriş Merkezleri

1000-4999 Metrekare

 • İş Merkezi Ve Ticari Plazalar

100 Ve Üzeri Çalışanları Bulunanlar

 • Tren Ve Otobüs Terminalleri
 • Çed Yönetmeliği Ek-2 Listesinde Yer Alan Sanayi Tesisleri
 • Eğitim Kurumları Ve Yurtlar

50 – 249 Arası Öğrencisi Bulunanlar

 • Serbest Bölgeleri, Sanayi Siteleri

31 Aralık 2021

4. GRUP

 

 

 • Alışveriş Merkezleri

1000 m2’ Den Az

 • Eğitim Kurumları Ve Yurtlar

50’ Den Az Öğrencisi Bulunanlar

 • 50’den Az Oda Konaklama Kapasiteli İşletmeler
 • Sağlık Kuruluşları

50’den Az Yatak Kapasiteli

 • İş Merkezi Ve Ticari Plazalar

100’ Den Az Çalışanı Bulunanlar

 • Laboratuvar, Hukuk Büroları, Dernek, Kooperatif, Çevre Danışmanlık Firmaları Ve Meslek Kuruluşları, Tüzel Kişiliğe Sahip Kuruluşlar

50’den Fazla Çalışanı Bulunanlar

 • Kafeterya Ve Restoranlar

400 m2’ Den Fazla

 • Kargo Şirketleri

Dağıtım Merkezler Ve Şubeleri

 • 27/11/2014 Tarihli Ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’ De Yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Kapsamında Ambalajlı Ürün Satışı Yapan Yerler

Dağıtım Merkezleri Ve Şubeleri

31 Aralık 2022

 

Bilgi Çevre Sıfır Atık Danışmanlığı kapsamında;

 • Çalışma ekibinin kurulması,
 • Sıfır Atık planlaması yapılması,
 • Düzenli eğitimler verilmesi,
 • Bilinçlendirme faaliyetleri,
 • İzleme, kayıt tutma ve iyileştirme faaliyetleri,
 • Sıfır atık kapsamında uygun yerlere ekipman yerleştirme düzeni,
 • Sıfır atık belgesi başvuru ve süreç yönetimi

Bu kapsamda deneyimli Çevre Mühendisi kadromuz ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Detaylar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bilgi Çevre sıfır atık danışmanlığı kapsamında firmanız adına sıfır atık belgesi alan bir çevre danışmanlık firmasıdır.

Geri Dön
2021©copyright tbn web