Müsilaj Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor
Müsilaj Denetimleri, Müsilaj Denetimleri İstanbul, Müsilaj Denetimleri Hakkında
Müsilaj seferberliği kapsamında, işletmelere ani denetimler gerçekleştirilmektedir!

Müsilaj Denetimleri Hakkında

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başlatmış olduğu Müsilaj seferberliği kapsamında, İl Müdürlükleri tarafından, işletmelere ani denetimler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yapılan denetimlerde, “Çevre İzin Belgesi” olmadan faaliyet gösteren, arıtma tesislerini çalıştırmayıp, atıksu deşarjı yapan, diğer atıklarla çevreyi kirleten birçok işletmeye kapatma ve para cezası uygulanmıştır.

Müsilaj Denetimlerinde Hangi Evraklar İşletmede Bulunmalı?

 • Kanal Bağlantı (Deşarj Kalite Kontrol) izni,
 • Çevre İzin Belgesi,
 • ÇED görüş yazısı,
 • Endüstriyel Atık Yönetim Planı

gibi, alınması zorunlu belgelerin bulunup bulunmadığı, bulunması halinde mevzuata uygunluğu yetkililerce denetlenmektedir. Evraklar, güncel yönetmelik yükümlülüklerine uygun olmalıdır.

Denetimler esnasında herhangi bir uygunsuzluğa rastlanması halinde, 2872 sayısı Çevre Kanunu kapsamında, işletmeye idari ve cezai yaptırım uygulanabilmektedir.

ÇED / Çevre İzin Belgesi Nasıl Alınır?

“ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ“ ve “ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ” kapsamında, işletmenin mevzuata uygunluğu uzman ekimizce yapılan yönlendirmelerle sağlanır. Gerekli başvuru evrakları hazırlanarak, İl Müdürlüğüne sunulur.

Bilgi Çevre olarak, Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin, Çevre İzin ve Lisansı alma sürecinde, ilgili tüm aşamaların takibini yaparak sizlere profesyonel hizmet vermekteyiz.

Kanal Bağlantı İzin (Deşarj Kalite Kontrol) Belgesi Nasıl Alınır?

Kanalizasyon sisteminin arıtma ile sonlanmasına bakılmaksızın evsel atık sular kanalizasyon sistemine belediyenin izni ile bağlantı yapılabilir. İşletmelerin ise, atıksularını altyapı tesislerine bağlayabilmeleri, atıksu altyapı tesisleri yönetimince verilecek olan atıksu bağlantı iznine tabidir. Atıksu altyapı tesisleri yönetimine başvuru yapılarak Kanal Bağlantı İzin (Deşarj Kalite Kontrol) Belgesi alınabilir. Atıksu bağlantı izni, evsel atıksular için yazılı bir belge karşılığında; endüstriyel atıksular için ise bağlantı kalite kontrol izni şeklinde verilen izindir. Gerekli tüm evrakların hazırlanması ve ilgili mercilere sunulması aşamasından, belgenin alımına kadarki tüm süreçte gerekli hizmeti sağlamaktayız.

Tesisinizde yapılması gereken Kanuni Zorunluluklar nelerdir?

 • 2872 Sayılı Çevre Kanunu hüküm, yönetmelik, tüzük ve tebliğlerine uyulması,
 • Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği kapsamınızın belirlenmesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belgelenmesi,
 • Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamınızın belirlenmesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından belgelenmesi,
 • Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında atıklarınızın uygun şekilde ayrıştırılması, tesisin ilgili yönetmelik şartlarını sağlar hale getirilmesi ve 3 yıllık Endüstriyel Atık Yönetim Planınızın hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onaylanmasının sağlanması,
 • Personele Çevre eğitimlerinin verilmesi,
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği şartlarına, işletmenizin uyum sağlaması,
 • Sıfır Atık Sistemi kurulumu ve beyanı,
 • Yıllık beyanların (tehlikeli-tehlikesiz atık, jeneratör, Bekra, tıbbi atık beyanı vb.) İl Müdürlüğüne sunulması.

Bilgi Çevre Danışmanlık olarak;

Çevre Danışmanlık Yeterlilik Belgesine sahip, ilgili çevre mevzuatına hâkim, müşterilerine çevre konusunda çözüm önerileri sunabilen ve alanında yetkin mühendislerimiz ile sizlere hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda hizmetlerimiz;

 • Çevre İzin Belgesi alım hizmeti,
 • ÇED Danışmanlığı,
 • Kanal Bağlantı İzin Belgesinin /DKKR alınması,
 • Endüstriyel Atık Yönetim Planı onayının alınması,
 • Sıfır Atık Danışmanlığı,
 • KKDİK Danışmanlığı,
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı,
 • Su / Atıksu Arıtma Danışmanlığı

ve Çevre Mevzuatları kapsamındaki tüm süreçlerde işletmenize hizmet vermekteyiz.

Uzmanlarımıza danışmak için bize ulaşın..

Geri Dön
2021©copyright tbn web