Atıksu Üreten Tesislerin Dikkatine!
Faaliyetleri Sonucu Atıksu Üretimi Yapan İşletmeler Hakkında

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Türkiye’de evsel, kentsel ve endüstriyel atıksu üreten tesislerin kayıt altına alınması, atıksu envanterinin oluşturulması, raporlama yapılması ve atıksu yönetiminin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, Bakanlığın çevrimiçi uygulaması olan Entegre Çevre Bilgi Sistemi içinde bulunan Atıksu Bilgi Sistemi uygulaması oluşturulmuştur.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde, “Atıksu arıtma tesis işletmecileri, arıtma tesislerinin verimli olarak çalıştığının izlenmesinden ve kayıtlarının tutulmasından sorumludur. Atıksuların özellikleri ve miktarları düzenli olarak Bakanlıkça belirlenecek formatta ve dijital ortamda kaydedilir.” Şeklinde yer alan ifadeyle Atıksu Bilgi Sistemine kayıt zorunluluğundan yasal olarak da söz edilmiştir.

Belediye, Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, Serbest ve/veya Endüstri Bölgesi Yönetimi, Sanayi Sitesi veya Kooperatifi, Sanayi Tesisi, Turizm Tesisi veya Site Yönetimi ve Evsel Atıksu Üreten diğer tüm tesisler, Atıksu Bilgi Sistemine güncel veri girişlerini yapmak zorundadır.

Evsel, Kentsel ve Endüstriyel atıksu üreten kurum, kuruluş ve işletmelerin, Atıksu Bilgi Sistemine yapmış oldukları girişleri doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmaları ve verilerin güncel olması önem arz
etmektedir.

İl Müdürlükleri tarafından yapılacak denetimlerde, veri girişlerinin yapılmadığının tespit edilmesi halinde Çevre Kanunu kapsamında idari işlem uygulanabilmektedir.

Bilgi Çevre olarak, Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden gerekli tüm bildirim ve beyanları uzman ekibimizce gerçekleştirmekteyiz. Atıksu Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak gerekli veri girişleri konusunda sizlere destek olmaktayız.

Detaylı bilgi ve sorularınız için iletişime geçebilirsiniz.

Geri Dön
2021©copyright tbn web