Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması ve İşletilmesi Hakkında
Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Sıfır Atık Uygulaması
Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Sıfır Atık Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Yayınlandı.

Atık Getirme Merkezlerinin Kurulmasına İlişkin Esaslar;

- Mahalli idareler tarafından; Ek-1 'de yer alan, belediye atıkları ile benzer ticari ve kurumsal atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan ayrı toplanması ve atık işleme tesislerine gönderilmek üzere bırakılabilmesinin sağlanması amacıyla atık getirme merkezlerinin kurulması/kurdurulması zorunludur.

- Karşılıklı mutabakat sağlanması durumunda birden fazla mahalli idare tarafından ortak kullanmak üzere atık getirme merkezi/merkezleri kurulabilir/kurdurulabilir. Ancak bu durumda vatandaşların kolay erişebileceği konum/konumlarda, atık getirme merkezlerine bağlı olarak mobil atık getirme merkezleri kurulması/kurdurulması zorunludur.

- Ek-1 'de yer alan atık listesindeki tüm atıkları kabul edebilecek şekilde atık getirme merkezinin asgari 1000 m2 alana tesis edilmesi esastır.

- Atık getirme merkezinin teşkil edilmesi için asgari 1000 m2 alan bulunamaması;

  • Nüfusu 20.000'e kadar olan mahalli idarelerde 1 adet en az 300 m2 alana sahip atık getirme merkezi kurulur.
  • Nüfusu 20.000'den 100000'e kadar olan mahalli idarelerde her biri 300 m2 'den az olmamak kaydıyla toplamda en az 600 m2 'yi sağlayacak şekilde atık getirme merkezi/merkezleri kurulur.
  • Nüfusu 100.000'den 300.000'e kadar olan mahalli idarelerde her biri 300 m2 'den az olmamak kaydıyla toplamda en az 1000 m2 'yi sağlayacak şekilde atık getirme merkezi/merkezleri kurulur.
  • Nüfusu 300,000'den fazla olan mahalli idarelerde her biri 300 m2 'den az olmamak kaydıyla toplamda en az 1200 m2 'yi sağlayacak şekilde atık getirme merkezi/merkezleri kurulur.

- Belediye sınırı ve mücavir alanları dışında yer alan yerleşim alanlarındaki alıkların atık getirme merkezlerine getirilmesi, ilgili mevzuat hükümlerine göre il özel idarelerinin sorumluluğundadır.

- Kurulan atık getirme merkezleri için bağlı bulunduğu ilin İl Müdürlüğünden bu Usul ve Esaslarda belirtilen şartların sağlandığına dair onay yazısı alınır. Seyyar (mobil) atık getirme merkezleri için onay yazısı aranmaz.

İlgili Usul ve Esasların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Detaylı bilgi talepleriniz için uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.

Geri Dön
2022©copyright tbn web