Sıfır Atık Projesi ve Uygulama Alanları
Daha yeşil, daha temiz bir dünya için

İsrafı önlemek, kaynakları daha verimli kullanmak, atık miktarını azaltmak ve atıkları geri kazanmak, yarınlara temiz bir dünya bırakmak için…” sloganı ile yola çıkmış olduğu Sıfır Atık Projesini biz Bilgi Çevre Ekibi olarak desteklemekteyiz.

Bu kapsamda yer alan tüm işletmeleri yükümlülüklerini yerine getirmede, en önemlisi de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için getirilen mevzuatlara uyum süreçlerinde işletmeler ile Bakanlık arasında köprü görevi görmekteyiz.

 

 

Peki Sıfır Atık Nedir?

“Sıfır Atık”; sloganında da değinilmiş olduğu gibi israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır.

Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar;

  • Verimliliğin artması,

  • Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,

  • İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,

  • Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,

  • Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması,

  • Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır.

Geri Dön
2022©copyright tbn web