Sıfır Atık Danışmanlığı Nedir?
Sıfır Atık Danışmanlığı Hizmetleri Nelerdir? Hangi Firmalar Sıfır Atık Danışmanlık Hizmeti Verir?

SIFIR ATIK DANIŞMANLIK HİZMETİ

Sıfır Atık Nedir?

Sıfır Atık, “Zero Waste” adıyla uluslararası bir proje olarak bilinmektedir. Uluslararası kabul görmüş tanımına göre; “Ürünlerin, ambalajların ve malzemelerin sorumlu bir şekilde üretilmesi, tüketilmesi, yeniden kullanılması ve geri kazanılması yoluyla tüm kaynakların yanmadan ve çevreye veya insan sağlığını tehdit eden toprağa, suya veya havaya herhangi bir deşarj olmaksızın korunmasına “Sıfır Atık“ denir.

Sıfır Atık Danışmanlık Firmaları Ne Yapar?

Sıfır Atık Uygulamasıyla atıkların, bertarafa gönderilen miktarının azaltılması, yeniden kullanımı, geri kazanımı ve kaynakların verimli kullanımı hedeflenmektedir. Nüfus artışıyla birlikte, doğal kaynaklar üzerindeki baskının azaltılması ve çevresel kirliliğin önlenmesi için gerekli katkıyı tüm ülkelerin sağlaması, yaşanabilir bir dünya için gerekliliktir.

Ülkemizde, 26 Eylül 2017 tarihinde gerçekleştirilen Sıfır Atık Proje Tanıtım Toplantısı ardından, gerekli çalışmalar yapılarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete’ de Sıfır Atık Yönetmeliğiyayınlanmıştır.

Bu yönetmelikle, Mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri vb.) ve yönetmeliğin Ek-1 listesinde tanımlanan Bina ve yerleşkeler için, sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, izlenmesine, sıfır atık belgesi düzenlenmesine ilişkin genel ilke ve esaslar belirlenmiştir.

Sıfır Atık Belgesi Nedir?

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, Mahalli idareler, Ek-1 listesinde tanımlanan Bina ve Yerleşkeler ve gönüllülük esasına dayalı Sıfır Atık Sistemini kuranlara, Bakanlık tarafından verilen belgeye “Sıfır Atık Belgesi” denir.

Kimler Sıfır Atık Belgesi Almakla Yükümlüdür?

Mahalli idareler (Büyükşehir belediyeleri, büyükşehir ilçe belediyeleri, il, ilçe ve belde belediyeleri, belediye birlikleri ve il özel idareleri) ve Ek- 1 listesinde yer alan bina ve yerleşkeler Sıfır Atık Sistemini kurmak ve sıfır atık belgesini almakla yükümlüdür.

Ek- 1 listesinde yer alan bina ve yerleşkeler;

 • Kamu Kurum ve Kuruluşlar,
 • OSB’ler ve Sanayi Tesisleri,
 • Havalimanları, Terminaller, Limanlar,
 • AVM, İş Merkezi ve Ticari Plazalar,
 • Eğitim Kurumları ve Yurtlar,
 • Sağlık Kuruluşları,
 • Konaklama Tesisleri, Siteler,
 • Akaryakıt İstasyonları ve Dinlenme Tesisleri,
 • Zincir Marketler

Sıfır Atık Belgesi Nasıl Alınır?

Firma, kurum ve kuruluşların sıfır atık sistemi kurumunun ardından “Sıfır Atık Temel Seviye Belgesi”  için Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapılır. Sistem üzerinden gerekli belge ve fotoğraflar yüklenir. İl Müdürlüğü tarafından başvuru otuz takvim günü içerisinde değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde yerinde incelemede bulunulur. Bilgi ve belgelerin eksikliği bulunmadığı tespit edilen yerlere Temel Seviyede Sıfır Atık Belgesi düzenlenir.

Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Son Tarih Nedir?

Sıfır Atık Yönetim Sisteme geçişlerin tamamlanması için son tarih; hem kuruluşlara hem de kapasitelerine göre farklılık göstermektedir. Sıfır Atık YönetmeliğiEk-1 listesinde, Mahalli İdareler için 3 GRUP, Bina ve Yerleşkeler için 4 GRUP belirlenmiştir. Bu kapsamda belirlenen gruplara göre, sisteme geçişlerin tamamlanması için gereken son tarihler verilmiştir.

Yönetmelik detaylarına ve Sıfır Atık Yönetim Sisteminin oluşturulmasına yönelik uygulama takviminde belirtilen tüm gruplara buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgi Çevre Danışmanlık Hizmetleri olarak, Sıfır Atık Danışmanlığı kapsamında;

 • Çalışma ekibinin kurulması,
 • Sıfır Atık planlaması yapılması,
 • Düzenli eğitimler verilmesi,
 • Bilinçlendirme faaliyetleri,
 • İzleme, kayıt tutma ve iyileştirme faaliyetleri,
 • Sıfır atık kapsamında uygun yerlere ekipman yerleştirme düzeni,
 • Sıfır atık belgesi başvuru ve süreç yönetimi

Bilgi Çevre, Konusunda deneyimli Çevre Mühendisi kadromuz ile sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. 

Detaylı bilgi ve sorularınız için Uzman Ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Geri Dön
2021©copyright tbn web