Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Nedir? Verilme Süresi ve Yükümlü Olanlar?

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Nedir?

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürün/eşya/malzemelerin ithal edilmesi / yurt içinde piyasaya arz edilmesi ile oluşan beyan ve ödeme yükümlülüğüdür. 

Kimler Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi verir?

Çevre Kanunu’nun Ek-1 listesinde yer alan ürün/eşya/malzemeleri yurt içinde piyasaya arz edenler (piyasaya sürenler) ve/veya ithal (ithalatçılar) edenler Geri Kazanım katılım Payı beyannamesi vererek ödemesini gerçekleştirir.

Piyasaya süren: Bir ürün/eşya/malzemeyi tedarik ederek veya üreterek kendi adı/ticari markasını kullanarak piyasaya arzını sağlayan gerçek/tüzel kişilerdir.

İthalatçı: Bir ürün/eşya/malzemeyi kendi nam ve hesabına millileştirerek serbest dolaşıma sokulmak sureti ile ithal eden gerçek/ tüzel kişilerdir. 

Tedarikçi: Bir ürün/eşya/malzemeyi başkası adına temin eden/üreten gerçek/tüzel kişilerdir. 

Satış Noktaları: ambalajsız ürünlerin ambalajlanarak piyasaya arz edilmesini sağlayan veya ambalajlama işlemini yapan gerçek ve tüzel kişilerdir. Satış noktaları kendi adı ve/veya ticari markasıyla satışa sundukları ambalajlı ürünler için piyasaya süren konumunda yer alır.

Bilgi Çevre olarak GEKAP Beyannamelerinizin yapılması ve çevre ile ilgili diğer hususlarda sizlere destek olmaya hazırız.

*Ödeyeceği geri kazanım katılım payı miktarı 50.000 TL’den fazla ürün/eşya/malzeme piyasaya süren işletmeler ile çevre görevlisi (sürekli istihdam eden, çevre danışmanlık hizmeti alan, çevre yönetim birimi kurmuş vb.) bulunduran işletmelerin beyanname ve bildirimleri “Çevre Görevlisi” tarafından incelenerek onaylanır.

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi Başvurusu Nereye Yapılır?

GEKAP beyannameleri ile ilgili usul ve esasların belirlenmesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görüşü alınmış ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. GEKAP beyannameleri yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilir.

GEKAP beyannamesi verecek olup, gelir/kurumlar vergisi yönünden vergi dairesine bağlı olan işletmeler kendi vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan işletmeler ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen vergi dairesine beyan edilir.

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi Ne Zaman ve Ne Sıklıkla Hazırlanır?

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannameleri:

 • Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,

 • Diğerleri için üç aylık

Plastik poşetin satış/diğer malzemelerin piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarih esas alınmaktadır. Beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilir.

İşletmeler (Kurumlar vergisi mükellefleri dışındaki) için beyan dönemleri:

 • Birinci dönem; Ocak/Şubat/Mart.

 • İkinci dönem; Nisan/Mayıs/Haziran.

 • Üçüncü dönem; Temmuz/Ağustos/Eylül.

 • Dördüncü dönem; Ekim/Kasım/Aralık.

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi Kılavuzu indirmek için tıklayın..

Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Kapsamındaki Ürün/Eşya/Malzeme Nelerdir?

Çevre Kanunu’nun Ek-1 listesinde yer alan ve GEKAP kapsamı dahilindeki ürün/eşya/malzemeler: 

 • Plastik Poşet

 • Akümülatörler

 • Piller

 • Lastikler

 • Madeni Yağlar

 • Bitkisel Yağlar

 • İlaçlar 

 • Elektrikli ve Elektronik Eşyalar

 • Plastik Ambalajlar

 • Metal Ambalajlar

 • Kompozit Ambalajlar

 • Karton Ambalajlar

 • Cam Ambalajlar

 • Ahşap Ambalajlar 

 • İçecek Ambalajları

 

Tüm sektörler ve Yükümlü Olan Firmalar Hakkında ile ilgili detaylı bilgi için kılavuzumuzu inceleyebilirsiniz.

Bilgi Çevre, Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Beyannamesi Hazırlama Hizmetleri İle Yanınızda. Firmanız Adına Tüm İşlemleri Uzman Ekibimizle Yönetiyor ve Sizleri Bilgilendiriyoruz.

Bizimle İletişime Geçebilirsiniz..

Geri Dön
2021©copyright tbn web